VII Sympozjum
Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych
Wrocław, 24-25 czerwca 2016

Zapraszają

Polska Akademia Nauk

Oddział we Wrocławiu

Politechnika Wrocławska

Katedra Inżynierii Biomedycznej, Mechatroniki i Teorii Mechanizmów

Informacje

Nagrody za prezentacje plakatowe

I nagroda - Agnieszka Boszczyk

Agnieszka Boszczyk, Henryk Kasprzak: ANALIZA DYNAMIKI KRZYWIZNY PROFILU ROGÓWKI OKA PODCZAS POMIARU TONOMETRYCZNEGO (plakat)

II nagroda - Łukasz Kamiński

Łukasz Kamiński, Anna Jaskólska, Jarosław Marusiak, Rafał Leszczawski, Damian Janecki, Sławomir Chomiak, Joanna Mencel, Katarzyna Kisiel-Sajewicz: WPŁYW KOMPUTEROWO-WSPOMAGANEGO TRENINGU RUCHU SIĘGANIA NA STREFĘ UNERWIENIA MIĘŚNIA CZWOROBOCZNEGO GRZBIETU U OSOBY Z WRODZONYM BRAKIEM KOŃCZYN GÓRNYCH. OPIS PRZYPADKU (plakat)

III nagroda - Marek Brodzki

Marek Brodzki, Radosław Rutkowski, Magdalena Jatczak, Magdalena Kisiel, Marta M. Czyżewska, Jerzy W. Mozrzymas: CHARAKTERYSTYKA FARMAKOLOGICZNA I KINETYCZNA REKOMBINOWANYCH RECEPTORÓW GABA(A) PODTYPÓW α1γ2L I α1β2γ2L JAKO PRZESŁANKA O FUNKCJONALNEJ ROLI INTERAKCJI MIĘDZYPODJEDNOSTKOWYCH (plakat)

Nagrody za prezentacje ustne

I nagroda - Monika Kurczyńska

Monika Kurczyńska, Bogumił M. Konopka, Małgorzata Kotulska: MODELE LUSTRZANE BIAŁEK – CZY TO TYLKO BIOINFORMATYCZNE ARTEFAKTY?

II nagroda - Aleksandra Nowak

Aleksandra Nowak, Jędrzej Grzegrzółka, Aleksandra Piotrowska, Andrzej Wojnar, Piotr Dzięgiel: EKSPRESJA NESTYNY W RAKACH GRUCZOŁU PIERSIOWEGO

III nagroda - Alina Zawiślak

Alina Zawiślak: NEURONALNA REGULACJA METABOLIZMU ENERGETYCZNEGO ASTROCYTÓW

Ramowy plan konferencji

Miejsce konferencji

Politechnika Wrocławska

Wydział Mechaniczny

budynek B4 (aula im. Władysława Chowańca)

ul. Łukasiewicza 5

50-371 Wrocław

Spotkanie integracyjne (rejs po Odrze) odbędzie się na statku w Przystani ZOO ( w załączniku mapa z zaznaczonym miejscem konferencji oraz miejscem spotkania integracyjnego).

Forma prezentacji i plakatu

Wszystkie prace biorą udział w konkursie na najlepszą prezentację ustną i na najlepszą prezentację plakatową.

Ważne terminy

30.04.2016 – zgłoszenie uczestnictwa

15.05.2016 – przesłanie streszczeń

15.05.2016 – wniesienie opłat

Opłata konferencyjna

Koszty uczestnictwa w Sympozjum wynoszą 150 zł.

Opłata konferencyjna obejmuje: uczestnictwo we wszystkich sesjach, materiały konferencyjne, uroczystą kolację i przerwy kawowe.

Wpłaty należy dokonać na nr rachunku bankowego Polskiej Akademii Nauk, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa:

43 1130 1017 0020 1462 9420 0013

Bank Gospodarstwa Krajowego

Koniecznie z dopiskiem: VII Sympozjum

Zakwaterowanie

Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania.

Patronat

Prof. dr hab. Andrzej Żelaźniewicz, członek koresp. PAN, Prezes Wrocławskiego Oddziału PAN

Prof. dr hab. Andrzej Górski, członek rzecz. PAN

Organizator

Komisja Inżynierii Biomedycznej Wrocławskiego Oddziału PAN


Współorganizatorzy

Politechnika Wrocławska

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Wrocławski

Komitet naukowy

dr hab. inż. Celina Pezowicz, prof. nadzw. PWr.
Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. Romuald Będziński
członek koresp. PAN – Uniwersytet Zielonogórski

prof. dr hab. Piotr Dzięgiel
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Urszula Pasławska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

prof. dr hab. Dariusz Rakus
Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Alicja Rutkowska-Kucharska, prof. AWF we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Komitet organizacyjny

Pzewodnicząca:
dr hab. inż. Celina Pezowicz, prof. nadzw. PWr.
Politechnika Wrocławska

mgr Barbara Grudzewska-Walecka
PAN Oddział we Wrocławiu

dr inż. Małgorzata Żak
Politechnika Wrocławska

dr inż. Marta Kozuń
Politechnika Wrocławska

Kontakt

VII Sympozjum

Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych

Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

Katedra Inżynierii Biomedycznej, Mechatroniki i Teorii Mechanizmów

ul. Łukasiewicza 7/9, 51-371 Wrocław

e-mail: 7sympkib@pwr.edu.pl

tel. 71 320 27 13, 71 320 41 42

Sponsorzy

Polska Akademia Nauk Oddział we Wrocławiu

Politechnika Wrocławska

Fundacja Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu